Søg
Pressemeddelelse

Vejdirektoratet har valgt hovedrådgiver på ny Storstrømsbro

Vejdirektoratet har valgt Cowi A/S som hovedrådgiver på den nye Storstrømsbro mellem Sjælland og Falster samt nedrivningen af den gamle, nedslidte bro.
07. oktober 2013
Cowi er valgt ud af et felt på i alt 5 tilbudsgivere og er sket på baggrund af blandt andet tilbuddets pris, organisation og forslag til opgavens løsning. Tildelingen er sket efter princippet økonomisk mest fordelagtigt og ved en samlet bedømmelse blev Cowi altså bedst.
 
”Vi er glade for nu at kunne indlede forhandlinger med Cowi og komme i gang med det omfattende arbejde om en ny Storstrømsbro. Vi har været særdeles begunstiget af fem velkvalificerede bud på opgaven som hovedrådgiver. Men vi er overbevist om, at vi nu har valgt den rigtige til opgaven,” siger Erik Stoklund Larsen, der er projektchef i Vejdirektoratet.
 
Den endelige underskrift på aftalen kan først sættes efter stilstandsperiodens udløb mandag den 14. oktober.
 
Hovedrådgiveren skal grundlæggende yde rådgivning i forbindelse med projektering, udbud og kontrahering samt tilsyn ved opførelsen af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro. Desuden skal rådgivningen også danne baggrund for VVM-undersøgelsen, indstillingen om løsning til Transportministeriet og selve anlægsloven.
 
De øvrige 4 tilbudsgivere efter prækvalifikation var:
 
•        Konsortiet Niras A/S og Halcrow Group ltd.
•        Arup and Partners Limited
•        Rambøll Danmark A/S
•        Konsortiet EKJ, GEO og Mott McDonald ltd.
 
Baggrund
Den nye Storstrømsbro bliver en bro på ca. 4 km, der skal løbe mellem Masnedø og Falster. Den foretrukne løsning er en kombineret vej og dobbeltsporet jernbanebro med cykel- og gangsti over Storstrømmen.
 
Når Femern Bælt-forbindelsen åbner, vil den nye Storstrømsbro blive en vigtig del af jernbanekorridoren mellem København og Tyskland. Af samme grund skal broen designes efter, at passagertog kan passere med 200 km/t og køretøjer på vejbanen med 80 km/t.
 
Læs mere på: www.vd.dk/storstrømsbroen  
 
Yderligere oplysninger:
Projektchef Erik Stoklund Larsen, tlf. 7244 3449, mail: esl@vd.dk
Kommunikationskonsulent Andrew Crone-Langkjær, tlf. 7244 3621, mail: ael@vd.dk
Oprettet
07-10-2013.
Senest opdateret
07-10-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index