Søg

Digital post

​For al generel henvendelse, skriv til vd@vd.dk

Hvis du har brug for at sende en sikker e-mail til Vejdirektoratet, så skal du logge på borger.dk med din NemID.

Her kan du vælge at skrive til Vejdirektoratet med en generel henvendelse eller til personaleadministrationen, hvis det f.eks. drejer sig om uopfordrede ansøgninger eller lignende.

Funktionspostkasser

Derudover har Vejdirektoratet en række e-postkasser tilknyttet diverse funktioner. 
Kontakt vores HR-afdeling. 
 
ice@vd.dk 
Denne postkasse bruges til indmeldelse af fejl og mangler på glatføresystemer og til bestilling af vedligeholdelse og nyanlæg af glatføresystemer. Til dig, der arbejder med glatførebekæmpelse i kommuner, Vejdirektoratet, lufthavne og havne.
 
saertrans@vd.dk  
Denne postkasse bruges til kørselstilladelser på Storstrømsbroen.
 
VIS@vd.dk  
Denne postkasse bruges til spørgsmål vedrørende VIS-systemet.  

IV-TEAM@vd.dk
Henvendelser om køb af produkter og rådgivningsydelser
Oprettet
24-04-2012.
Senest opdateret
17-03-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index