Søg

Profil

Vejdirektoratet har ansvaret for statsvejnettet, som består af motorveje, en række hovedlandeveje og mange af landets broer – i alt cirka 3.800 km vej.
 
Statsvejnettet udgør kun ca. fem procent af det samlede offentlige vejnet på knap 75.000 km, men næsten halvdelen af al trafik i Danmark bliver afviklet på statsvejene. 

For at sikre en samlet og gennemtænkt infrastruktur samarbejder Vejdirektoratet med en lang række myndigheder og med vejsektoren og kommunerne.

Opgaver
Vejdirektoratets arbejde består primært af tre elementer:

• Planlægning
• Anlæg og drift
• Trafikafvikling og -ledelse

Planlægning
I planlægningen af vejene er det vores ambition, at skabe løsninger, der ikke belaster omgivelserne unødigt, men får både privatbilismen og den kollektive trafik til at fungere sammen.
 
Som grundlag for planlægningen indsamler og bearbejder vi data om trafik, sikkerhed og miljø.

Anlæg og drift
Når vi anlægger og drifter veje og broer, er målet at skabe sikre og velfungerende løsninger, der samtidig er bæredygtige og økonomisk ansvarlige, så Danmark får de bedst mulige veje for pengene
 
Vi bygger ikke selv vejene og broerne. Alle vores opgaver udbydes i konkurrence og løses af private leverandører og entreprenører.

Trafikafvikling og -ledelse
Når vejene først er anlagt, fortsætter vi arbejdet med at sikre optimal udnyttelse af dem. Det gør vi ved at guide trafikanterne igennem trafikken, så I kan komme nemt og sikkert frem.

For at sikre et optimalt trafikflow gør vi blandt andet brug af intelligent trafikinformation, både på vejen og på de elektroniske platforme. Og vi samarbejder på tværs af sektoren, så statsveje og kommuneveje indgår i et effektivt samspil.

Geografisk placering

Vejdirektoratet har i alt seks tjenesteder fordelt i hele landet:
- Aalborg
- Skanderborg
- Middelfart
- København
- Fløng
- Næstved

Se grafik med fordeling af Vejdirektoratets medarbejdere på de seks tjenesteder.

 

 En film om os

 
 

 Gå til

 
Oprettet
28-03-2012.
Senest opdateret
22-01-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index