Søg

Strategi

Vejdirektoratets strategiske grundlag omfatter vores vision, mission og strategiske temaer.

Strategimode3_350.jpg

Vision
På vej - effektivt, professionelt og sikkert for dig 

Mission
Vejdirektoratet er ansvarlig for statens veje.
Vi fremmer et sammenhængende vej- og transportsystem.
Under hensyntagen til omgivelserne arbejder vi for, at mennesker og gods kommer nemt og sikkert frem.

Strategiske temaer
Vejdirektoratet arbejder målrettet med disse strategiske temaer:

  • Bedre vej for pengene – fordi samfundet skal have maksimalt udbytte af de midler, der prioriteres til veje i Danmark.

  • Nemt og sikkert frem – fordi mobilitet og sikkerhed bidrager til vækst og velfærd.

  • Fælles løsninger – fordi inddragende, dialogbaseret samarbejde er forudsætning for forandring og forankring.

  • Sammen om VD – fordi Vejdirektoratet agerer som én samlet enhed i arbejdet for trafikanten, samfundet og samarbejdspartnere​.

 

 Læs også

 
Oprettet
28-03-2012.
Senest opdateret
23-02-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index