Søg

Når vejene saltes

Allerede inden vinterens start er beredskabet klar til at bekæmpe glat føre på statsvejene.

Vejdirektoratets vintercentral  i Aalborg

Vintercentralen er bemandet med uddannede vintervagter, som fra 1. oktober til 30. april overvåger vej- og vejrsituationen.

 

Vurderer vintervagten, at glat føre kan opstå, tilkalder vintervagten entreprenøren, som derefter kører ud og salter og/eller snerydder.

Situationen følges

Når saltningen er igangsat følges situationen nøje fra Vintercentralen. Vintervagten kan følge den enkelte saltspreder, som modtager oplysninger om aktiviteter fra saltsprederen via GPS.

 

Vintervagten kan på den måde følge situationen løbende, og ved derfor hvor langt sprederen er, hvilke aktiviteter der er igang, og hvor meget salt der bruges.
 
Oplysningerne sendes derefter videre til forskellige medier så trafikanter m.fl. følge med i vintersituationen.

Strategi og præventiv saltning

En arbejdsgruppe under Vinterudvalget har udarbejdet en vejledende Strategi for vintertjenesten på stats- og kommuneveje. Denne strategi inddeler vejnettet i 6 vintervejklasser alt efter trafikmængde og type, samt hvilken funktion vejen har.

 

I vinterperioden overvåges vejene hele døgnet og har høj prioritet. Der glatførebekæmpes med præventiv saltning og snerydning igangsættes ved drivedannelse.
 
Præventiv saltning vil sige, at der saltes inden det bliver glat. På den måde sikrer man maksimal trafiksikkerhed og den bedste økonomi. Det er også det bedste for miljøet, da der forholdsmæssigt skal bruges mere salt, hvis vejen først har fået et tykt lag sne og/eller islag.
 
De fleste saltninger foregå om natten helst inden myldertiden starter om morgenen, da en saltspreder, der sidder fast i en bilkø, ikke er meget bevendt.
Oprettet
24-10-2012.
Senest opdateret
03-12-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index