Søg

Vinteren koster

Udgifter til saltning og snerydning

Udgiften er selvfølgelig afhængig af, hvilken type vinter der er tale om. Er det en vinter med lange perioder med temperaturer omkring 0° C og megen nedbør, skal der bruges meget salt. Rimdannelse og frysende våde veje kræver saltning mens udlagt salt skylles af vejene, når det regner.

 

En vinter med perioder med tørt vejr kræver ikke så meget salt, heller ikke selvom temperaturen er under frysepunktet.

Snerydning er dyrt, da det kræver flere lastbiler og traktorer end ved saltning. Ved større snefald vil der også skulle bruges specialmaskiner til fjernelse af snevolde og driver langs vejene. Dette gælder især byområder, hvor den sammenpressede sne kan være til gene for alle trafikanter.

Beredskab
For at sikre farbare veje, ligegyldig hvilken vinter, der er tale om, er det nødvendigt med et beredskab til at klare enhver situation. Selv den mildeste vinter kræver at beredskabet er intakt, da vejret kan skifte meget hurtigt.


Omkring 2500 mennesker i hele Danmark er beskæftiget med vintertjeneste.

Saltmængder
Der bruges omkring 55.000 tons salt til en normal vinter på statsvejene og ca. 300.000 tons på hele vejnettet.

 

Udkald til saltning
Der kaldes ud til saltning omkring 100 gange om året på statsvejene på en normal vinter. Antallet af udkald til veje med sparsom trafik ligger noget lavere.

En saltrute på statsvejene er typisk 50 km lang og tager knap 3 timer at køre igennem. Tiden afhænger af antallet af ramper og sideanlæg, der er tilknyttet strækningen. Ruten er planlagt efter hvor bred vejen er, hvilken spreder der skal kører der, og hvilken status vejen har.

Hvad koster en vinter?

At udføre vintertjeneste på de danske veje er en omkostningstung proces.

Det koster omkring 1 mia. kr. at holde de danske veje farbare gennem en normal vinter.

Oprettet
25-10-2012.
Senest opdateret
06-11-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index