Søg

Broer med begrænset passage

Storstrømsbroen

Storstrømsbroen må IKKE passeres, hvis den faktiske totalvægt er større end 10 ton.

I særlige tilfælde kan der gives dispensation for køretøjer, hvis den faktiske totalvægt ikke overstiger 30 ton.
Den faktiske totalvægt er hele vogntogets øjeblikkelige vægt inkl. fører, driftsmidler og last.​
 
Der gives ikke dispensation til bæltekøretøjer.
 
Dispensationen er tidsbegrænset og er betinget af, at køretøjets hastighed på Storstrømsbroen ikke overstiger 30 km/t.

Tilladelsen tilbagekaldes øjeblikkeligt, hvis det konstateres, at køretøjet ikke overholder anvisningerne.
 
Dispensationsansøgning sker gennem VIRK.dk, ved at skrive "Storstrømsbroen" i søgefeltet.

Gammel Lillebæltsbro

Passage for transporter med særtransporttilladelse, er kun tilladt i tidsrummene:
 
Mandag - Fredag kl. 08:00-09:00 og 14:00-15:00
 
Lørdag kl. 08:00-09:00​
 

Storebæltsbroen

Passage af Storebæltsforbindelsen administreres af Storebælt A/S.

 

 Storstrømsbroen

 
 

 Ansøg om tilladelse

 
Oprettet
21-02-2012.
Senest opdateret
12-10-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index