Søg

AKV Langholt a.m.b.a. , Gravsholtvej 92, Vodskov

Tilkørsel må foretages fra E45 tilslutningsanlæg 17, Lyngdrup mod øst ad Lyngdrupvej frem til krydset med Gravsholtvej, hvor der svinges til højreog køres frem til Gravsholtvej 92. Kørsel bort fra virksomheden skal foregå ad samme rute. Virksomhedens tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.


Oprettet
12-06-2013.
Senest opdateret
12-06-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index