Søg

ARLA Foods a.m.b.a., Karolinevej 1, Slagelse

​Tilkørsel foretages fra rute 22,Omfartsvejen. I rundkørslen med Karolinevej svinges mod øst ad Karolinevej, herefter køres frem til adressen. Kørsel bort fra virksomheden må foretages ad samme rute. Virksomhedens tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

 Oprettet
18-12-2013.
Senest opdateret
03-09-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index