Søg

Alex Andersen Ølund A/S, Holkenbjergvej 54, Odense

Tilkørsel må foretages fra E20, tilslutningsanlæg 52, Odense SV mod syd ad Assensvej frem til krydset med Hvidkærvej, hvor der svinges til højre ad denne vej.

I det efterfølgende T-kryds på Hvidkærvej svinges til venstre og fortsættes frem til krydset med Holkebjergvej, hvor der svinges til højre. Virksomheden ligger i nr. 54 på denne vej.

Kørsel bort fra virksomheden må foretages ad samme rute. Virksomhedernes tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

 Oprettet
20-05-2012.
Senest opdateret
02-09-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index