Søg

Altia Denmark A/S, Rødeledsvej 70, Svendborg

Tilkørsel må foretages fra rute 9, Svendborgmotorvejen, fra nord i tilslutningsanlæg 16, Svendborg N. I rundkørslen tages tredje frakørsel mod øst ad rute163, Ring Nord gennem rundkørsel ved østlige rampeben og frem til Porthusvej, hvor der drejes til højre. Fra Porthusvej svinges til højre ad Nordre Ringvej frem til Rødeledsvej på højre hånd. Der køres ad Rødeledsvej frem til adressen.
 
Kørsel bort fra virksomheden skal foregå ad samme rute.
 
Virksomhedens tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur
 

​​
Oprettet
10-07-2014.
Senest opdateret
14-12-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index