Søg

Carlsberg Danmark A/S, Vestre Ringvej 111, Fredericia

Tilkørsel må foretages fra E20, tilslutningsanlæg 59, Fredericia S, mod nord ad rute 28, Strandvejen, videre ad rute 28, Vestre Ringvej, frem til virksomheden på Vestre Ringvej 111.

Kørsel bort fra virksomheden må foretages ad samme rute. Virksomhedens tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

 

 

Oprettet
20-05-2012.
Senest opdateret
03-09-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index