Søg

DKI Logistics A/S, Egeskovvej 21, Horsens

Tilkørsel må foretages fra E45, tilslutningsanlæg 55, Horsens N, mod øst ad Østbirkvej frem til rundkørslen ved Skanderborgvej, hvor der fortsættes ad denne vej mod nord frem til krydset med Egeskovvej, hvor der svinges til venstre.

Virksomheden ligger i nr. 21 på denne vej.

Kørsel bort fra stedet må foretages ad samme rute. Virksomhedens tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Oprettet
20-05-2012.
Senest opdateret
03-09-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index