Søg

Dalum Papir A/S, Maglemøllevej 60, Næstved

Tilkørsel må foretages fra rute 22. I rundkørslen Vestre Ringvej/Karrebækvej køres ad Karrebækvej mod øst. I rundkørselen med Grimstrupvej/Engvej tages anden frakørsel ad Engvej. For enden af Engvej drejes til venstre ad Fabriksvej frem til Maglemøllevej, hvor der drejes til højre. Der køres ad Maglemøllevej frem til adressen. Kørsel bort fra virksomheden skal foregå ad samme rute. Virksomhedens tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.


Oprettet
17-06-2013.
Senest opdateret
03-09-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index