Søg

Danish Crown, Grindstedvej, Taurusvej og Energivej, Holsted

​Tilkørsel må foretages fra E20, tilslutningsanlæg 70, Holsted. Mod nord ad rute 425, Grindstedvej til rundkørslen ved Taurusvej. I rundkørslen drejes mod øst langs Taurusvej, hvis man vil tilgå virksomheden via indkørslen på Taurusvej. Ellers drejes mod syd øst, hvis man vil tilgå virksomheden via indkørslen på Grindstedvej.

Kørsel bort fra virksomheden må foretages ad samme rute.

Virksomhedens tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

 
Oprettet
18-12-2013.
Senest opdateret
03-09-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index