Søg

Dansk Supermarked A/S, Industribuen 2-4, Ishøj

Tilkørsel må foretages fra O4, tilslutningsanlæg 6, Ishøj, mod vest ad Ishøj Stationsvej frem til krydset med Vejleåvej, hvor der svinges til venstre. Derefter er ruterne som anført nedenfor til den enkelte virksomhed.
Tilkørsel fra øst må foretages fra E20/E47, tilslutningsanlæg 26, Ishøj Strand, mod vest ad Ishøj Stationsvej frem til krydset med Vejleåvej, hvor der svinges til venstre.
 
Derefter er ruterne som anført nedenfor til den enkelte virksomhed:
–  til Dansk Supermarked A/S svinges fra Vejleåvej til venstre ad Industribuen. Fra denne svinges til venstre ad Industrigrenen, hvor indkørslen til virksomheden ligger ca.100 meter nede ad vejen på højre hånd.
–  til Scania Biler A/S svinges fra Vejleåvej til venstre ad Industribuen, hvor virksomheden ligger i nr. 19.
–  til Thurah Transport A/S svinges fra Vejleåvej til venstre ad Baldershøj, hvor virksomheden ligger i nr. 16-18.
Kørsel bort fra virksomhederne må foretages ad samme ruter, idet ensretningen dog skal følges ad Baldershøj.
 
Virksomhedernes tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

 
Oprettet
20-05-2012.
Senest opdateret
03-09-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index