Søg

Dansk Supermarked A/S, Englandsvej 2, Vejle

Tilkørsel må foretages fra E45, tilslutningsanlæg 59, Hornstrup, ad rute 13/18 Juelsmindevej, mod øst, hvor der svinges til højre ad Sysselvej. Ved dennes afslutning svinges til højre ad Herredsvej. Ved dennes afslutning svinges til højre ad Grundet Ringvej. Tilslutningsanlæg 2 på rute 13/18, Grejsvej kan også benyttes, hvorefter Viborg Hovedvej følges til tilslutningsanlæg 59 på E45.
 
Derefter er ruterne følgende:
–  Til ARLA Foods amba svinges fra Grundet Ringvej enten til højre ind på virksomheden eller efterfølgende til højre ind ad Dofovej, hvor virksomheden ligger i nr. 2B.
–  Til Claus Sørensen A/S svinges enten fra Grundet Ringvej til venstre ind til virksomheden eller efterfølgende til venstre ad Knud Højgaards Vej og igen til venstre ad Kristian Skous Vej, hvor virksomheden ligger i nr. 1.
–  Til Coldstar Aps svinges enten fra Grundet Ringvej til venstre ind til virksomheden eller efterfølgende til venstre ad Knud Højgaards Vej og igen til venstre ad Kristian Skous Vej, hvor virksomheden ligger i nr. 6.
–  Til Dansk Supermarked A/S svinges enten fra Grundet Ringvej til højre ad Dofovej og derefter umiddelbart til venstre ind på virksomheden, eller efterfølgende svinges fra Grundet Ringvej til højre ad Englandsvej, hvor virksomheden ligger i nr. 2.
–  Til SuperGros A/S svinges fra Grundet Ringvej til venstre ad Knud Højgaards Vej, hvor virksomheden ligger i nr. 19.
 
Kørsel bort fra virksomhederne må foretages ad samme ruter. Virksomhedernes tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.


Oprettet
20-05-2012.
Senest opdateret
03-09-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index