Søg

Danske Fragtmænd A/S, Storstrømsvej 30, Esbjerg

Esbjerg Gods A/S, Alssundvej 2, Esbjerg

Tilkørsel må foretages fra E20, tilslutningsanlæg 75, Esbjerg N, mod vest ad Kjersing Ringvej frem til rundkørslen ved Alssundvej, hvor der fortsættes ad Alssundvej frem til virksomheden på Alssundvej 2. Kørsel bort fra virksomheden må foretages ad samme rute. Virksomhedens tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Danske Fragtmænd A/S, Storstrømsvej 30, Esbjerg

Tilkørsel må foretages fra E20, tilslutningsanlæg 75, Esbjerg N, mod vest ad Kjersing Ringvej igennem rundkørslen ved Alssundvej videre til krydset med Storstrømsvej, hvor der svinges til venstre og fortsættes ad Storstrømsvej frem til virksomheden på Storstrømsvej 30. Kørsel bort fra virksomheden må foretages ad samme rute. Virksomhedens tilkørselsmulighed er vist på
nedenstående figur.

Oprettet
20-05-2012.
Senest opdateret
03-09-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index