Søg

Danske Fragtmænd, Sverigesvej 15, Haderslev

Tilkørsel må foretages fra E45 tilslutningsanlæg 67, Haderslev N mod øst ad Moltrup Landevej herefter svinges til venstre, ad Sverigesvej frem til virksomheden på Sverigesvej 15. Kørsel bort fra stedet skal foregå ad samme rute. Virksomhedens tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

 

Oprettet
18-12-2013.
Senest opdateret
03-09-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index