Søg

Freja Transport & Logistik, Ørstedvej 11, Stilling, Skanderborg

Tilkørsel må foretages fra E45, tilslutningsanlæg 51, Skanderborg N, mod nord ad Randersvej frem til rundkørslen ved Ørstedsvej, hvor der fortsættes ad Ørstedsvej frem til virksomheden på Ørstedsvej 11.

Kørsel bort fra virksomheden må foretages ad samme rute. Virksomhedens tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Oprettet
20-05-2012.
Senest opdateret
03-09-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index