Søg

Frode Laursen A/S, Emballagevej 3, Grenaa

Frode Laursen A/S, Emballagevej 3, Grenaa
Klaus Kosted Pedersen, Emballagevej 6, Grenaa

Tilkørsel må foretages fra rute 16, Hovedvejen. I krydset Hovedvejen/Mellemstrupvej svinges mod nord ad Mellemstrupvej og fortsættes frem til krydset med Emballagevej, hvor der svinges til højre. Virksomhederne ligger henholdsvis i nr. 3 og nr. 6 på denne vej. Kørsel bort fra virksomhederne må foretages ad samme rute.

Virksomhedernes tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

 

Oprettet
20-05-2012.
Senest opdateret
03-09-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index