Søg

HCS A/S, Paul Bergsøes Vej 47, Glostrup

​Tilkørsel må foretages fra E55/E47 tilslutningsanlæg 24, Roskildevej, mod vest ad rute 156 Roskildevej/Hovedvejen frem til krydset med Paul Bergsøes Vej /Tavleholmsvej, hvor der drejes til højre og videre ad Paul Bergsøes Vej frem til adressen

Kørsel bort fra virksomheden skal foregå ad samme rute.

Virksomhedens tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.


​​

Oprettet
10-07-2014.
Senest opdateret
14-12-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index