Søg

Kohberg Brød A/S, Gamma 8, Søften

Blue Water Shipping A/S, Gamma 3, Søften
ContainerCare A/S, Beta 5, Søften
Kohberg Brød A/S, Gamma 8, Søften

Tilkørsel må foretages fra E45, tilslutningsanlæg 46, Århus N, mod vest ad rute 505, Århusvej, frem til krydset med sidevejen Beta, hvor der svinges til højre ad denne vej.
Derefter er ruterne følgende:
- til Blue Water Shipping A/S svinges fra Beta til Gamma, hvor virksomheden
ligger i nr. 3. Kørsel bort fra virksomheden foretages ved udsving til højre fra
virksomheden ad Gamma frem til krydset med Alfa, hvor der svinges til venstre.
I krydset Alfa/Århusvej svinges til venstre ad denne vej, der fører til tilslutningsanlæg 46, Århus N.
- til ContainerCare A/S fortsættes ligeud ad Beta, hvor virksomheden ligger i nr.
5. Kørsel bort fra virksomheden foretages ved udsving til højre fra virksomheden ad Beta frem til krydset med Alfa, hvor der svinges til venstre. I krydset Alfa/ Århusvej svinges til venstre ad denne vej, der fører til tilslutningsanlæg 46,
Århus N.
- til Kohberg Brød A/S svinges fra Beta til Gamma, hvor virksomheden ligger i
nr. 8. Kørsel bort fra virksomheden foretages ved udsving til venstre fra virksomheden ad Gamma frem til krydset med Alfa, hvor der svinges til venstre.
 
I krydset Alfa/Århusvej svinges til venstre ad denne vej, der fører til tilslutningsanlæg 46, Århus N.
Virksomhedernes tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.
 


Oprettet
20-05-2012.
Senest opdateret
03-09-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index