Søg

Nyscan A/S, Industrivej 11, Saxkøbing

LF Miljøcenter/Marius Pedersen A/S, Nykøbingvej 76, Sakskøbing
Nyscan A/S, Industrivej 11, Sakskøbing
Sax-Trans Aps, Krogsgårdsvej 34-36, Sakskøbing

For køretøjer kommende fra nord må tilkørsel foretages fra E47, tilslutningsanlæg 46, Sakskøbing.
Derefter er ruterne som anført nedenfor til de enkelte virksomheder.

-til LF Miljøcenter/Marius Peedersen A/S svinges til højre ad Stadionvej, der følges frem til krydset med Nykøbingvej, hvor der svinges til venstre.
Virksomheden ligger i nr. 76 på denne vej. Kørsel bort fra virksomheden må foretages ad Nykøbingvej frem til krydset med Stadionvej, hvor der svinges til venstrre ad Nykøbingvej, der følges frem til krydset med motorvejsrampen
mod København, hvorr der svinges til højre ned på motorvejen.

-til Nyscan A/S svinges til venstre ad Stadionvej, der fortsætter i Kroggårdsvej.
Denne vej følges frem til krydset med Industrivej, hvor virksomheden ligger i nr. 11 på denne vej.
Kørsel bort fra virksomheden må foretages ad Industrivej, Kroggårdsvej, Stadionvej og Nykøbingvej, der følges frem til krydset med motorvejsrampen mod Københavnn, hvor der svinges til højre ned på motorvejen.

-til Sax-Trans Aps. svinges til venstre ad Stadionvej, der fortsætter i Kroggårdsvej, hvor virksomheden ligger i nr. 34-36.
Kørsel bort fra virksommheden må foretages ad Kroggårdsvej, Stadionnvej og Nykøbingvej, der følges frem til krydset med motorvejsrampen mod København, hvor der svinges til højre ned på motorvejen.

Virksomhedernes tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.
Oprettet
20-05-2012.
Senest opdateret
03-09-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index