Søg

Lindø Industripark A/S, Kystvejen 100, Munkebo

Tilkørsel må foretages fra E20, motorvejskryds Odense, mod nord ad rute 9 og Østre Ringvej (O3) til krydset med rute 165, Kertemindevej, hvor der svinges til højre ad denne vej og køres videre lige ud ad Munkebovej frem til krydset Munkebovej/Kystvejen, hvor der svinges til venstre ad Kystvejen, der fører direkte frem til indkørslen til industriparken. Kørsel bort fra virksomheden må foretages ad samme rute. Virksomhedens tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.Oprettet
20-05-2012.
Senest opdateret
03-09-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index