Søg

Rockwool A/S, Rockwoolvej 2, Øster Doense, Hobro

Rockwool A/S, Rockwoolvej 2, Øster Doense, Hobro

Tilkørsel må foretages fra E45, tilslutningsanlæg 34, Hobro N, mod øst ad Nordre Ringvej frem til krydset med Ny Hadsundvej, hvor der svinges til venstre ad denne vej. Ny Hadsundvej følges frem til krydset med Aalborgvej, hvor der svinges til venstre. Der fortsættes ad denne vej og ligeud ad Hobrovej frem til krydset med Stenstrupvej, hvor der svinges til højre.

Stenstrupvej følges frem til krydset med Rockwoolvej, hvor der svinges til højre. Virksomheden ligger på Rockwoolvej nr. 2.

Kørsel bort fra virksomheden må foretages ad sammme rute. Virksomhedens tilkørselsmulighed er vist ppå nedenstående figur.Oprettet
20-05-2012.
Senest opdateret
03-09-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index