Søg

Spanvall A/S, Tissøvej 41, Jorløse, Jerslev

A/S Spanvall, Tissøvej 41, Jorløse, Jerslev
Johs. Rasmussen Svebølle A/S, Øresøvej 2, Svebølle

Tilkørsel må foretages fra rute 23, Skovvej, ved tilslutningsanlægget til den krydsende vej Frederiksberg, hvor der svinges mod syd ad denne vej. Derefter er ruterne som anført nedenfor til den enkelte virksomhed.
- til A/S Spanvall fortsættes ligeud ad Frederiksberg, Højbjergvej og Tissøvej, hvor virksomheden ligger i nr. 41.
- til Johs. Rasmussen Svebølle A/S fortsættes ligeud ad Frederikberg til krydset med Øresøvej, hvor der svinges til venstre, og hvor virksomheden ligger i nr. 2.
Kørsel bort fra virksomhederne må foretages ad samme ruter.

Virksomhedernes tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.


 
Oprettet
20-05-2012.
Senest opdateret
03-09-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index