Søg

Tvis Køkkener A/S, Skautrupvej 16, Holstebro

Tilkørsel må foretages fra rute 18, Herningvej, hvor der i krydset med Skautrupvej svinges mod nord. Herfra køres frem til adresserne ad følgende ruter:
– Kronborg Transport ApS, Gjettrupvej 1 – ad Skautrupvej frem til krydset med Gjettrupvej, hvor der svinges til venstre frem til adressen.
– Tvis Køkkener A/S, Skautrupvej 16 – køres lige frem ad Skautrupvej til adressen.
 
Kørsel bort fra virksomhederne skal foregå ad samme ruter.
 
Virksomhedens tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.
 Oprettet
11-07-2014.
Senest opdateret
14-12-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index