Søg

Tvis Vognmands Forretning A/S, Aulum

Tvis Vognmands Forretning A/S, Kronborgvej 11, Aulum

Tilkørsel må foretages fra rute 18 i krydset med Kronborgvej, hvor der svinges mod øst og fortsættes ad denne vej frem til virksomheden på Kronborgvej 11. Kørsel bort fra virksomheden må foretages ad samme rute. Virksomhedens tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Oprettet
20-05-2012.
Senest opdateret
04-09-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index