Søg

Erfaringer

Forsøget med modulvogntog blev indviet den 24. november 2008. Forsøget var oprindeligt planlagt til at have en varighed på 3 år. I denne periode skulle forsøgets konsekvenser evalueres som grundlag for en beslutning om modulvogntogenes videre skæbne. 

Der blev indsamlet erfaringer i perioden 2009 - 2010. Disse data blev sammenlignet med situationen før indførelsen af modulvogntog (2007).  

Evalueringen havde fokus på:
 
  • Anlægsinvesteringer og vedligeholdelsesomkostninger
  • Trafiksikkerheden  
  • Vejtrafikanters og modulvogntogschaufførers opfattelser af modulvogntog
  • Miljøforhold, særligt hvad angår luft- og støjforurening
  • Den samfundsøkonomiske effekt af modulvogntogene  

Evalueringen førte til følgende afrapporteringer:

​​​
 

 Kontakt

 
Oprettet
21-02-2012.
Senest opdateret
16-11-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index