Søg

Ventepladser for særtransporter

Rasteanlægget Frøslev Vest ved motorvej E45 i sydgående retning er blevet udvidet.
 
Det har i de senere år været et stigende problem at flere og flere specialkøretøjer (primært vindmølletransporter) i retning mod grænsen har optaget alt pladsen i rasteanlægget.
 
Anlægget har i perioder været så overfyldt at nødsporet langs motorvejen har været anvendt til parkering af de store køretøjer. 
 

Dette har bevirket at trafiksikkerheden ikke har været tilfredsstillende, ligesom den almindelige trafik på pladsen er blevet generet af de store køretøjer.

 
Nu er rasteanlægget blevet udvidet, således at det kan rumme flere af de store køretøjer, og således at arealerne forbeholdt den almindelige trafik kan friholdes for de store specialkøretøjer.
 
Det udvidede anlæg, og funktionerne i det, kan ses af oversigtstegningerne til højre.
Oprettet
21-02-2012.
Senest opdateret
28-04-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index