Søg

Omfangsrige særtransporter


Registrerede køretøjer med ydermål op til BxHxL = 3,30 x 4,10 x 22 (30 m ved tvangsstyring af alle aksler, bortset fra den forreste aksel), kan iht. Bekendtgørelse om særtransporter gennemføres uden ansøgning hos Politiet.

 
Transporter med ydermål op til BxHxL = 3,65 x 4,10 x 30 m, kan ved ansøgning hos Politiet få udstedt en generelt særtransporttilladelse.
 
Transporter der overskrider BxHxL = 3,65 x 4,10 x 30 m, skal ansøge om særtransporttilladelse hos Politiet.
 
Føreren bærer ansvaret for, at kørslen kan fortages uden fare og ulempe, og føreren har pligt til på forhånd at sikre sig, at det fysisk kan lade sig gøre at køre den pågældende rute.
 
Føreren af transporten har pligt til at anmelde eventuelle beskadigelser forårsaget af transportens gennemførelse. Anmeldelsen skal indrapporteres til pågældende vej- eller brobestyrer eller til Vejdirektoratets Trafikcenter.
 
Begrænsninger for særtransporter fremgår af Udskrift for særtransporter.

Kørsel med vindmølletransporter er fastlagt på de forskellige korridorer for vindmølletransporter.​
​​
Oprettet
16-02-2012.
Senest opdateret
03-05-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index