Søg

Tunge særtransporter

Tunge særtransporter skal i videst muligt omfang foregå på rutenettet, der er udmeldt af vejbestyrelserne, tungvognsvejnettet.
 


 
Tunge særtransporter klassificeres i forhold til transportens afsatte vejslid i ækvivalente 10-tons aksler og til broers bæreevne. Transporten tildeles den højeste beregnede klasse, og kan, såfremt denne er mindre eller lig klasse 100, opnå generel tilladelse fra politiet for kørsel på tungvognsvejnettet.
 
Føreren bærer selv ansvaret for, at kørslen kan fortages uden fare og ulempe. Eventuelle beskadigelser skal rapporteres til vej- eller brobestyrelsen eller Vejdirektoratets Trafikcenter
 
Spærretid for tunge transporter kan forekomme på grund af varme belægninger i perioden 1. maj - 1. oktober mellem kl. 12 og kl. 18. Når spærretid er i kraft vil det blive annonceret på forsiden af erhvervssiden. Spærretiden omfatter ikke tunge transporter med en vejklasse på 55 eller derunder. 
 
Der kan abonneres på SMS-meddelelser​, ved sommervarme belægninger,  til et mobiltelefonnummer , hvis mobiltelefonen er tilmeldt sms-service.
​​
 

 Husk

 
 

 Andre myndigheder

 
Oprettet
16-02-2012.
Senest opdateret
25-08-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index