Søg

Spørgsmål og svar om TMC

Her har vi samlet svarene på de mest almindelige spørgsmål om TMC. Finder du ikke svaret her, kan du også skrive til tmc@vd.dk.

 

Problemer med at modtage TMC-meldinger

Hvis du slet ikke modtager TMC-meldinger på dit navigationsanlæg, eller hvis modtagelsen er ustabil, kan du få hjælp her.
 

1. Hvorfor kan jeg ikke altid modtage TMC-meldinger?

Der kan være mange grunde til, at udsendte TMC-meldinger ikke kan modtages. Typisk er årsagerne en af disse:
 
  • Bilradioen har problemer med at modtage signaler - den knitrer f.eks., når man kører under en bro eller lignende. I dette tilfælde kan TMC-modtageren heller ikke modtage de digitale meldinger. Hele meldingen skal kunne modtages, for at anlægget kan forstå den. Derfor er modtagelsen ret følsom over for dårlige modtageforhold. Er der netop udsendt en relevant melding på det tidspunkt, hvor modtagelsen er dårlig, kan der nogle minutter minutter, før samme melding udsendes igen.
  • TMC-antennen er vigtig. Hvis man f.eks. har et navigationsanlæg med TMC-modtager, der sidder i en fastmonteret holder i bilen uden ekstern antenne, er modtagelsen af meldinger ikke så god, som hvis anlægget er tilsluttet en ekstern antenne.
  • Manglende FM-radiodækning. Enkelte steder i landet er der "huller" i DRs dækning. Da TMC-meldingerne udsendes via DRs FM-radiosendere, kan man ikke modtage TMC-meldinger i de områder. Se DRs dækningskort.
  • Forkert installation af TMC-modtageren. Spørg eventuelt forhandleren af navigationsanlægget til råds.

2. Hvorfor skal navigationsanlægget opdateres?

TMC fungerer sådan, at navigationsanlægget kun kan vise meldinger med udgangspunkt i et antal steder, der er defineret på forhånd i en stedkodetabel, og som følger med det digitale kort i anlægget.
 
Cirka hvert andet år laver Vejdirektoratet en ny version af stedkodetabellen, og den vil typisk indeholde et antal nye steder som følge af nye og ombyggede vejstrækninger. Har kortet i dit navigationsanlæg ikke den seneste udgave af stedkodetabellen, kan anlægget ikke vise TMC-meldinger på steder, der er tilføjet senest.

Producenten af navigationsanlægget kan oplyse om opdateringsmuligheder.

Information til producenter af navigationsanlæg om stedkodetabellen findes under Rådgivning og salg.
 

3. Kan jeg modtage TMC-meldinger, hvis jeg slukker bilradioen?

​Hvis din TMC-modtager sidder i din bilradio, kan du ikke modtage TMC-meldinger, når radioen er slukket. Har du derimod et navigationsanlæg med egen TMC-modtager, kan du sagtes modtage TMC-meldinger, selvom din bilradio er slukket.
 

4. Kan jeg modtage TMC-meldinger, hvis mit navigationsanlæg er slukket?

Sidder TMC-modtageren i dit navigationsanlæg, kan du ikke modtage TMC-meldinger, når det er slukket. Hvis du har dit navigationsanlæg tilkoblet en bilradio, er det i nogle tilfælde muligt at høre TMC-meldinger i radioen. Kontakt din forhandler for at høre nærmere.

 

Manglende trafikinformation

Selvom du modtager TMC-meldinger korrekt, kan det være, at der er informationer om trafikken, der mangler.

1. Hvordan kan det være, at jeg får melding om et vejarbejde, som ikke er der, når jeg kommer forbi?

De vejarbejder, der bliver meldt ud via TMC, angiver den vejstrækning og det tidsrum, entreprenøren har meddelt, at der vil blive udført vejarbejde på.
 
Hvis vejarbejdet bliver lavet inden for en kortere tidsperiode, end der i første omgang er meldt ud, kan det hænde, at dette ikke er blevet oplyst til Vejdirektoratets Trafikcenter, hvorfor meldingen ikke er blevet rettet.
 

2. Hvorfor fungerer TMC ikke altid?

Der kan der være mange grunde til manglende TMC-meldinger. Nogle af de vigtigste er:
 
  • Meldingen er ikke modtaget endnu. TMC-meldinger udsendes pga. den begrænsede plads på FM-båndet én ad gangen som perler på en snor, og hvis en bestemt melding, der er relevant for én selv, netop er blevet udsendt, kan der gå op til 5 minutter, før den udsendes igen.
  • Navigationsanlægget kan mangle nye stedkoder for den pågældende vej. Vejdirektoratet opdaterer løbende stedkodetabellen med f.eks. nye motorveje, og vi udsender også meldinger om disse nye veje. Stedkodetabellen udsendes også til bl.a. kortproducenter og producenter af navigationsudstyr, men erfaringen viser, at der kan gå op til ca. 2 år, før de nye stedkoder er implementeret i de TMC-modtagere, der kan købes i butikkerne. Producenter af navigationsanlæg kan få information om stedkodetabellen under Rådgivning og salg.
  • Navigationsanlægget har ikke alle stedkoder. Nogle producenter vælger at undlade at indlægge alle stedkoder som følge af forskellige tekniske begrænsninger. F.eks. ved vi, at nogle producenter af navigationsudstyr har valgt at udelade de stedkoder, der angiver områder i stedet for punkter. Det er bl.a. et problem, når Vejdirektoratets Trafikcenter udsender meldinger om isglatte veje i et område.
  • Nogle meldinger udsendes slet ikke via TMC. F.eks. udsender vi ikke TMC-meldinger om lokale vejarbejder i byer, som der ikke er knyttet TMC-stedkoder til, eller meget mobile vejarbejder, der ikke skaber større problemer for trafikken, ligesom planlagte vejarbejder, der ikke er begyndt endnu, heller ikke er med.
  • Vi har ikke hørt om hændelsen. Der kan være hændelser Trafikcentret ikke har hørt om, og som derfor ikke udsendes som TMC-meldinger. I de tilfælde kommer meldingen naturligvis heller ikke på Trafikken.dk, hvor man ellers kan se alle aktuelle meldinger.
  • Afbrydelser i udsendelsen. En sjælden gang kan DRs udsendelse af TMC være afbrudt på grund af tekniske fejl.
Oprettet
18-04-2012.
Senest opdateret
29-06-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index