Søg

Asfaltarbejde på Esbjergmotorvejen ved Lunderskov

Fra den 3. juli til den 8. juli udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt på E20/Esbjergmotorvejen ved Lunderskov i vestgående retning.  
 
Asfaltarbejdet finder sted imellem Frakørsel 65 Lunderskov Ø og Frakørsel 67 Vejen Ø.
 
Arbejdet vil primært blive udført som aften- og natarbejde mellem klokken 18.00 – 06.00, dog på fredage fra 20.00. Søndag den 3. juli, hvor arbejdet på strækningen begynder, foregår det dog fra kl. 6.00 og vil fortsætte til omkring kl. 22.  
 
 Konkret vil asfaltarbejdet få følgende konsekvenser:
  • I arbejdsperioderne ledes det vestgående spor over i østgående spor med ét spor farbart i begge retninger.
  • Til- og frakørselsrampe 66 Lunderskov V vil i vestgående retning være spærret i arbejdsperioderne.
  • Når der arbejdes, vil der være hastighedsbegrænsning på 80 km/t i begge retninger – lokalt 50 km/t hvor trafikken ledes over i modkørende spor, og når den ledes tilbage igen.
  • Udenfor arbejdsperioderne vil alle spor være åbne for normal trafik, men der vil være hastighedsbegrænsning på 80 km/t i vestgående retning.
 
Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne.
 
Information om hvor der arbejdes og konkrete restriktioner for trafikken kan ses på www.trafikinfo.dk sammen med øvrige relevante vej- og trafikmeldinger.
 
Yderligere oplysninger:
Ingeniør Jesper Stokholm, Vejdirektoratet, tlf. 7244 2737, mail: jst@vd.dk
Pressekonsulent Kristine Racina, Vejdirektoratet, tlf. 2251 3612, mail: kraa@vd.dk    
​​​
Oprettet
28-06-2016.
Senest opdateret
28-06-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index