Søg

Frakørselsrampe ved tilslutningsanlæg 53 på Østjyske Motorvej ved Skanderborg Syd lukkes midlertidigt

Arbejdet med at anlægge nye sydvendte ramper ved Skanderborg Syd går planmæssigt. Arbejdet blev påbegyndt primo maj 2016 og er nu så fremskredent, at entreprenøren Gustav Christensen er klar til at lægge trafikken fra den nuværende frakørselsrampe over på den nye frakørselsrampe.

I den forbindelse lukkes rampen midlertidigt, så der kan udlægges asfalt og etableres kørebaneafstribning og skiltning.

Trafikanter, som benytter nuværende frakørselsrampe til den overførte Vroldvej ved Skanderborg Syd, må derfor benytte alternative ruter i uge 40.

Frakørselsrampen lukker midlertidigt fra søndag den 2. oktober kl. 19 til mandag den 10. oktober kl. 10.

I stedet skal trafikanterne køre en omkørselsrute ad Skanderborgvej og Vroldvej.


Omkørselsruten kan ses på et kort her.​


Den midlertidige lukning af frakørselsrampen vil blive annonceret i god tid via orienteringstavle, som opsættes ved motorvejen.

Formålet med anlæggelsen af de sydvendte ramper er at sikre en forbedret tilgængelighed til kommende erhvervsområder i den sydlige del af Skanderborg og reducere uvedkommende trafik gennem midtbyen i Skanderborg.

Projektet realiseres med støtte fra den såkaldte med-finansieringspulje, som er en statslig pulje til kommunal medfinansiering af kommunale ønsker til projekter på statsvejnettet. De anslåede udgifter på 34 mio. kroner fordeles ligeligt mellem Skanderborg Kommune og staten.

Arbejdet med anlæggelsen af de nye ramper mv. forventes afsluttet hen over sommeren 2017.

 

Yderligere oplysninger:

Peter Sveistrup Kristensen, projektleder: 7244 2537, pks@vd.dk

Morten Friis, entrepriseleder: 2546 2319, mofr@vd.dk

Kim Michelsen, kommunikationskonsulent: 7244 2318, kimi@vd.dk

Oprettet
27-09-2016.
Senest opdateret
12-10-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index