Søg

Midlertidig ændring for kørsel med brede køretøjer over Storstrømsbroen

Vejdirektoratets arbejde i forbindelse med en ny Storstrømsbro medfører en periode med en smallere vejbane på en del af Storstrømsvej (rute 153) på Falster. 

Arbejdet på Storstrømsvej, der gik i gang i denne uge, varer ca. 8 uger frem og betyder, at Storstrømsbroen er spærret for kørsel med brede køretøjer i arbejdsperioden. 

Den nuværende ordning med mulighed for kørsel med brede køretøjer om natten over Storstrømsbroen ændres derfor, så overførslen i stedet skal ske via Farøbroerne. Det er fortsat gratis at benytte sig af ordningen.
 
Ønsker du at bestille en overførsel, skal dette som hidtil ske senest dagen før inden kl. 15.00 til politiet på tlf.: 5485 1448.
 
Nye mødesteder er Gundslev Pendlerplads ved frakørsel <43>, p-pladsen på Farø ved frakørsel <42> og pendlerpladsen ved Stensved ved frakørsel <41>.
 
Af hensyn til sikkerheden vil overførslen ske med ledsagekøretøjer. Der køres fra Nørre Alslev frakørsel <43> kl. 3.00 og fra Stensved frakørslen <41> kl. 4.00.
 
Opsamling på Farø er muligt og kan aftales med ledsagerkøretøjet.
 
Vejdirektoratet beklager generne.

Yderligere oplysninger
Entrepriseleder Carsten Rasmussen, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 7504
Kommunikationskonsulent Andrew Crone-Langkjær, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 3621
​​
Oprettet
28-03-2019.
Senest opdateret
13-05-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index