Søg

Ny asfalt på Holstebromotorvejen ved Aulum betyder trafikomlægning

Fra mandag den 3. september og cirka 3 dage frem udskifter Vejdirektoratet den ujævne asfalt på Holstebromotorvejen mellem Aulum og Tvis i det tunge nordgående spor.  

 
Arbejdet finder sted i nordgående retning mellem tilkørselsrampe 18 Sinding og tilkørselsrampe 20 Tvis på en 5 km strækning. 
 
Arbejdet starter med, at den gamle belægning affræses. Her udlægges der ny belægning, og til slut påføres der striber.   
 
Resultatet bliver en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne. 
 
Konkret vil asfaltarbejdet have følgende konsekvenser:
• Nordgående trafik overledes til det tunge spor i nordgående retning hele døgnet.
• Fra- og tilkørselsrampe 19 Aulum i nordgående retning vil være spærret
• Der vil være lokal hastighedsnedsættelse til 80 km/h og 20 km/h forbi asfaltarbejdet    
 
Der vil være risiko for kødannelse, så trafikanterne skal påregne længere rejsetid.  

Trafikanter til og fra Aulum skal benytte fra- og tilkørsel 20 Tvis
 
Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne.
 
 
Yderligere oplysninger:
Fagprojektleder Leif Sørensen, Vejdirektoratet, tlf. 22 82 87 73 , mail: leso@vd.dk
Kommunikationskonsulent Kim Michelsen, Vejdirektoratet, tlf. 7244 2318, mail: kimi@vd.dk​
Oprettet
31-08-2018.
Senest opdateret
31-08-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index