Søg

Sidste del af renovering i gang på Langelandsbroen

Foråret nærmer sig, og det samme gør arbejdet med den sidste del af renoveringen af Langelandsbroen. Reparationsarbejdet, som har holdt pause henover vintermånederne, genoptages tirsdag den 5. marts og varer året ud. 

For at mindske generne for trafikken, foregår arbejdet hovedsageligt fra ophængte stilladser på undersiden af brodækket. Desuden gennemføres en del af arbejdet inde i selve broen. 

Arbejdet omfatter blandt andet rustbeskyttelse af broens armering og betonreparationer og har været i gang siden foråret 2018.  

Konsekvenser for trafikken

Under hele arbejdet vil det sydgående gang- og cykelareal hen over broen blive inddraget til byggeplads. Cyklister og fodgængere vil derfor blive henvist til den modsatte side. Dette træder i kraft tirsdag den 5. marts 2019 kl. 19.00, hvor entreprenøren opsætter afspærring og skiltning. 

Der vil desuden i perioder under reparationsarbejdet være lysregulering på broen. Arbejdet forventes dog ikke at give større gener for trafikanter på broen.

 
Yderligere oplysninger:
Fagprojektleder Emilie Dittmer Hartwich, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 7547​

Kommunikationskonsulent Andrew Crone-Langkjær, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 3621  

Oprettet
12-04-2018.
Senest opdateret
01-03-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index