Søg

Vejdirektoratet lægger ny asfalt på Østjyske Motorvej ved Fredericia

Fra den søndag den 9. september og cirka 3-4 dage frem udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt på Østjyske Motorvej ved Fredericia.  
 
Asfaltarbejdet finder sted i nordgående retning mellem frakørselsrampe 60b Fredericia V og Motorvejskryds Skærup.  
 
Arbejdet starter med, at der udføres lokale reparationer i belægningen. Herefter affræses den gamle belægning. Endelig udlægges der ny belægning, og til slut påføres der striber.        
Resultatet bliver en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne.  
Arbejdet vil blive udført som aften- og natarbejde mellem klokken 17.30 – 06.30.
 
Arbejdet vil få følgende konsekvenser:
 
·       Ved aften- og natarbejdet ledes det nordgående spor over i sydgående spor med ét spor farbart i begge retninger over en strækning på ca. fire kilometer
·       Der vil være nedsat hastighedsbegrænsning forbi arbejdsområdet og risiko for kødannelse, så trafikanterne skal påregne længere rejsetid.  
 
Udenfor arbejdsperioden vil alle spor være åbne for normal trafik.  
 
Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne.
 
Information om hvor der arbejdes og konkrete restriktioner for trafikken kan ses på www.trafikinfo.dk sammen med øvrige relevante vej- og trafikmeldinger.
 
Yderligere oplysninger:
Ingeniør Jesper Stokholm, Vejdirektoratet, tlf. 7244 2737, mail: jst@vd.dk
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, Vejdirektoratet, tlf. 7244 3032, mail: man@vd.dk  
Oprettet
07-09-2018.
Senest opdateret
07-09-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index