Søg

Vejdirektoratet lægger ny asfalt på Fynske Motorvej ved Odense

​Fra den 27. maj og cirka seks uger frem udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt på Fynske Motorvej ved Odense.  
 
Asfaltarbejdet finder sted i begge retninger fra frakørselsrampe 50 Odense SØ til frakørselsrampe 52 Odense SV.   
 
Arbejdet starter med, at der udføres lokale reparationer i belægningen. Herefter affræses den gamle belægning. Endelig udlægges der ny belægning, og til slut påføres der striber.
 
 Resultatet bliver en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne.        
 
Arbejdet vil blive udført i fire etaper som aften- og natarbejde mellem klokken 19.00 – 06.00, dog på fredage og søndage fra klokken 20.00. Fra- og tilkørselsramperne kan være spærret fra klokken 17.30 - 06.00.  
 
Ved etape 1 arbejdes der i østgående retning fra frakørselsrampe 50 Odense SØ til frakørselsrampe 51 Odense S.
Det vil få følgende konsekvenser:
·       Ved aften- og natarbejdet ledes det østgående spor over i vestgående spor med ét spor farbart i begge retninger.
·       Fra- og tilkørselsrampe Odense SV østgående retning vil være spærret i arbejdsperioderne.
·       Fra- og tilkørselsrampe Odense S østgående retning vil periodevis være spærret i arbejdsperioderne fra klokken 23 – 06.00.  
 
Ved etape 2 arbejdes der i østgående retning fra frakørselsrampe 51 Odense S til frakørselsrampe 50 Odense SØ.
Det vil få følgende konsekvenser:
·       Ved aften- og natarbejdet ledes det østgående spor over i vestgående spor med ét spor farbart i begge retninger.
·       Fra- og tilkørselsrampe Odense S østgående retning vil være spærret i arbejdsperioderne.  
 
Ved etape 3 arbejdes der i vestgående retning fra frakørselsrampe 50 Odense SØ til frakørselsrampe 51 Odense S.
Det vil få følgende konsekvenser:
·       Ved aften- og natarbejdet ledes det vestgående spor over i østgående spor med ét spor farbart i begge retninger.
·       Fra- og tilkørselsrampe Odense S vestgående retning vil være spærret i arbejdsperioderne.
·       Fra- og tilkørselsrampe Odense SV vestgående retning vil periodevis være spærret i arbejdsperioderne fra klokken 23 – 06.00.  
 
Ved etape 4 arbejdes der i vestgående retning fra frakørselsrampe 51 Odense S til frakørselsrampe 52 Odense SV.
Det vil få følgende konsekvenser:
·       Ved aften- og natarbejdet ledes det vestgående spor over i østgående spor med ét spor farbart i begge retninger.
·       Fra- og tilkørselsrampe Odense SV vestgående retning vil være spærret i arbejdsperioderne.  
 
Der vil være nedsat hastighedsbegrænsning forbi arbejdsområdet og risiko for kødannelse, så trafikanterne skal påregne længere rejsetid.  
 
Uden for arbejdsperioderne vil alle spor være åbne for normal trafik.  
 
Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne.
 
Information om hvor der arbejdes og konkrete restriktioner for trafikken kan ses på www.trafikinfo.dk sammen med øvrige relevante vej- og trafikmeldinger.
 
Yderligere oplysninger: 
Ingeniør Jesper Stokholm, Vejdirektoratet, tlf. 7244 2737, mail: jst@vd.dk
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, Vejdirektoratet, tlf. 7244 3032, mail: man@vd.dk 
Oprettet
16-05-2018.
Senest opdateret
16-05-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index