Søg

Vejdirektoratet lægger ny asfalt på Holstebromotorvejen ved Gødstrup

Arbejdet finder sted i nordgående retning mellem tilkørselsrampe 2 Herning NV / Gødstrup og tilkørselsrampe 3 Vildbjerg på en 2 km strækning.  
 
Arbejdet starter torsdag den 6. september om aftenen med, at den gamle belægning affræses. Herefter udlægges der ny belægning fredag den 7. september, og til slut påføres der striber.
Der er risiko for at perioden udsættes, hvis vejret ikke muliggør arbejdet
 
Resultatet bliver en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne.  
 
Konkret vil asfaltarbejdet have følgende konsekvenser:
• Nordgående trafik reduceres fra 1 til 2 spor hele døgnet.
• Til- og frakørselsramperne vil ikke være påvirket
• Der vil være lokal hastighedsnedsættelse til 80 km/h og 50 km/h forbi asfaltarbejdet     
 
Der vil være risiko for kødannelse, så trafikanterne skal påregne længere rejsetid.  
Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne.
 
 
Yderligere oplysninger:
Projektleder John Kjærsgaard, Vejdirektoratet, tlf. 2171 2135 , mail: jkj@vd.dk
Kommunikationskonsulent Kim Michelsen, Vejdirektoratet, tlf. 7244 2318, mail: kimi@vd.dk

Oprettet
05-09-2018.
Senest opdateret
05-09-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index