Søg

Vejdirektoratet lægger ny asfalt på Motortrafikvejen ved Rønde

Fra søndag d. 30 september til 12. oktober lægger Vejdirektoratet ny asfalt på rute 15/21 Motortrafikvejen omkring Rønde på en strækning på cirka 5 kilometer frem til krydset Grenåvej-Lufthavnsvej og inklusive ramper.
 
Arbejdet starter med, at den gamle belægning affræses. Herefter udføres der lokale reparationer i den underliggende belægning. Endelig udlægges der ny belægning, og til slut påføres der striber.    
 
Resultatet bliver en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne.      
 
For at genere bilisterne mindst muligt udføres arbejdet i aften/nattimerne, og trafikken afvikles ved omkørsel.      
 
Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet vil medføre for vejens naboer og trafikanterne.       
 
Dårligt vejr kan udsætte arbejdets afslutning.    
 
Yderligere information om vejarbejder og den generelle trafiksituation kan ses på www.trafikinfo.dk 
 
 Yderligere oplysninger: 
Kirsten Guldbæk Roelsgaard, ingeniør i Vejdirektoratet, tlf. 7244 2014, mail: kiro@vd.dk  
Rene Hvidbak Søren, entreprisestyrer i Vejdirektoratet, tlf. 7244 2075, mail: rcs@vd.dk 
Martin Østergaard-Nielsen, pressechef i Vejdirektoratet, tlf. 7244 3032, mail: man@vd.dk
Oprettet
28-09-2018.
Senest opdateret
29-10-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index