Søg

Vejdirektoratet lægger ny asfalt på Rute 59 Kostervej ved Lendemarke på Møn

Fra den 27. maj og to uger frem udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt på Rute 59 Kostervej ved Lendemarke på Møn.  
 
Arbejdet starter med, at den gamle belægning affræses. Herefter udføres der lokale reparationer i den underliggende belægning. En ny og mindre støjende asfalt udlægges, og til slut påføres der striber.  
 
Resultatet bliver en mindre støjende asfalt, en mere jævn kørebane og bedre køreoplevelser for trafikanterne.    
 
Konsekvenser for trafikanterne 
Der vil være risiko for kødannelse, så trafikanter skal påregne længere rejsetid.  
 
Vejarbejdet udføres i dagtimerne fra kl. 08.00-18.00, og trafikken reguleres med signalanlæg. Der arbejdes ikke i weekender og helligdage.  
 
Udenfor arbejdsperioderne vil alle spor være åbne for normal trafik.    
 
Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne og naboerne.  
 
Dårligt vejr kan udsætte arbejdets afslutning.  
 
Information om hvor der arbejdes og konkrete restriktioner for trafikken kan ses på www.trafikinfo.dk sammen med øvrige relevante vej- og trafikmeldinger.  
 
Yderligere oplysninger:
Vejarbejdsansvarlig Bo Wamsler, Vejdirektoratet, tlf. 7244 7188, mail: bow@vd.dk     
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, Vejdirektoratet, tlf.7244 3032, mail: man@vd.dk
Oprettet
22-05-2019.
Senest opdateret
22-05-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index