Søg

Vejdirektoratet lægger ny asfalt på Vestmotorvejen ved Korsør

​Fra på lørdag den 1. juni og cirka tre uger frem udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt på Vestmotorvejen ved Korsør i østgående retning.  
 
Asfaltarbejdet finder sted mellem rampeanlæg 43 Halskov og rampeanlæg 40A Slagelse V.   
Arbejdet starter med, at den gamle belægning fræses af. Herefter udføres der lokale reparationer i belægningen. Endelig udlægges der ny belægning, og til slut påføres der striber.       
 
Arbejdet vil blive udført som aften- og natarbejde mellem klokken 18.30 – 06.30, dog på fredage, søndage og helligdage fra klokken 20.00 og på lørdage fra kl. 14.30.  
 
Konsekvenserne ved arbejdet vil være følgende:
·       Ved aften- og natarbejdet ledes det østgående spor over i vestgående spor med ét spor farbart i begge retninger.
·       Fra- og tilkørselsrampe 41 Tjæreby østgående retning vil være spærret i arbejdsperioderne.
·       Fra- og tilkørselsrampe 40b Vemmelev og 42 Korsør østgående retning vil periodevis være spærret i arbejdsperioderne.  
 
Der vil være nedsat hastighedsbegrænsning forbi arbejdsområdet og risiko for kødannelse, så trafikanterne skal påregne længere rejsetid.  
 
Udenfor arbejdsperioderne vil alle spor være åbne for normal trafik.  
 
Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne.
 
Information om hvor der arbejdes og konkrete restriktioner for trafikken kan ses på www.trafikinfo.dk sammen med øvrige relevante vej- og trafikmeldinger.
 
Yderligere oplysninger:
Ingeniør Jesper Stokholm, Vejdirektoratet, tlf. 7244 2737, mail: jst@vd.dk 
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, Vejdirektoratet, tlf. 7244 3032, mail: man@vd.dk
Oprettet
27-05-2019.
Senest opdateret
27-05-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index