Søg

Ombygning af Alssundbroen

Strækningen over Alssundbroen og tilkørselsrampen ved Vestermark på Als blev i 2012 udpeget som sortplet. Der er registreret uheld, hvor broens midterlinje overskrides med frontalsammenstød med modkørende til følge. Der er ligeledes registreret uheld i forbindelse med vognbaneskiftet ved tilkørselsrampen i vestgående retning.
 
For at afhjælpe situationen etablerer Vejdirektoratet et midterautoværn samt ombygger tilkørselsrampen til en traditionel sammenfletning med rute 8.
 
Desuden forbedres sikkerheden for bløde trafikkanter på strækningen mellem Vestermark og rampetilslutningen til rute 8 ved etablering af en midterhelle.
 
Arbejdet udføres i perioden fra mandag den 4. august til torsdag den 6. november. Der må i perioden forventes øget rejsetid hen over Alssundbroen
 
Alssundbroen indgår i rute 8 og forbinder Sønderjylland med Als nord for Sønderborg.
 
Læs pressemeddelelsen om afslutningen af arbejdet her
 

 Nyheder

 
 

 Hvad sker hvor?

 
Oprettet
11-03-2014.
Senest opdateret
03-12-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index