Søg

Om projektet

​Det nye tilslutningsanlæg er et såkaldt kommunalt medfinansieringsprojekt.
Det vil sige, at Vejdirektoratet finansierer 50 procent af udgifterne til tilslutningsanlægget, og Horsens Kommune finansierer de øvrige 50 procent.

Med til projektet hører en cirka to kilometer lang forbindelsesvej nord for Hatting, fra Hattingvej ud til tilslutningsanlægget. Finansieringen af udgifterne til denne forbindelsesvej afholdes af Horsens Kommune.

Tilslutningsanlægget etableres for at forbedre adgangen mellem Horsens Midtby, Horsens Havn og Østjyske Motorvej E45, herunder bl.a. en aflastning af rute 52, Silkeborgvej og rute 451, Vestvejen. Her er der stigende trængselsproblemer, som forventes forstærket af kommende års byudvikling bl.a. i området mellem rute 52, Silkeborgvej og Bygholm Sø samt omfartsvejen syd om Horsens.

Vejdirektoratet er ansvarlig for kommunikationen om selve tilslutningsanlægget, herunder rundkørsler og bygværk i tilknytning til tilslutningsanlægget.

Horsens Kommune er ansvarlig for kommunikationen om forbindelsesvejen mellem Horsens by og tilslutningsanlægget.
Oprettet
17-02-2016.
Senest opdateret
17-02-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index