errorThe requested service, 'https://vdk-sp-app123:32844/f612d5d24a314f3c8fedd0d01190e303/SearchService.svc' could not be activated. See the server's diagnostic trace logs for more information.
System.ServiceModel.ServiceActivationException: The requested service, 'https://vdk-sp-app123:32844/f612d5d24a314f3c8fedd0d01190e303/SearchService.svc' could not be activated. See the server's diagnostic trace logs for more information. Server stack trace: at System.ServiceModel.Channels.HttpChannelUtilities.ValidateRequestReplyResponse(HttpWebRequest request, HttpWebResponse response, HttpChannelFactory factory, WebException responseException, ChannelBinding channelBinding) at System.ServiceModel.Channels.HttpChannelFactory.HttpRequestChannel.HttpChannelRequest.WaitForReply(TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.RequestChannel.Request(Message message, TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.SecurityChannelFactory`1.SecurityRequestChannel.Request(Message message, TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Dispatcher.RequestChannelBinder.Request(Message message, TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.Call(String action, Boolean oneway, ProxyOperationRuntime operation, Object[] ins, Object[] outs, TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.InvokeService(IMethodCallMessage methodCall, ProxyOperationRuntime operation) at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.Invoke(IMessage message) Exception rethrown at [0]: at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg) at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) at Microsoft.Office.Server.Search.Administration.ISearchSiteAdministrationServiceApplication.GetScopesInfo() at Microsoft.Office.Server.Search.Administration.SearchServiceApplicationProxy.b__54(ISearchServiceApplication serviceApplication) at Microsoft.Office.Server.Search.Administration.SearchServiceApplicationProxy.DoSpLoadBalancedUriWsOp[T](WebServiceBackedOperation`1 webServiceCall, Int32 timeoutInMilliseconds, Int32 wcfTimeoutInMilliseconds, String operationName) at Microsoft.Office.Server.Search.Administration.SearchServiceApplicationProxy.DoWebServiceBackedOperation[T](String operationName, Int32 timeoutInMilliseconds, Int32 wcfTimeoutInMilliseconds, WebServiceBackedOperation`1 webServiceCall) at Microsoft.Office.Server.Search.Administration.SearchServiceApplicationProxy.DoWebServiceBackedOperation[T](String operationName, WebServiceBackedOperation`1 webServiceCall) at SurfRay.Ontolica.SharePoint.Search.WebControls.SearchBoxWebControl.GetSharePointTarget(SearchScope scope) at SurfRay.Ontolica.SharePoint.Search.WebControls.SearchBoxWebControl.WriteSearchScopes(XmlWriter writer, SearchScopeList scopes, String& selectedScope) at SurfRay.Ontolica.SharePoint.Search.WebControls.SearchBoxWebControl.DoRenderContents(XmlWriter writer) at SurfRay.Ontolica.SharePoint.Search.WebControls.SearchBoxWebControl.RenderContents(XmlWriter writer)

Om projektet

Opgraderingen og udvidelsen af det eksisterende ITS-anlæg omkring Limfjordstunnelen er sket for at afhjælpe kødannelser i myldretiden via bl.a. hastighedsregulering og køvarsling i og omkring tunnelen.

Det har ført til kortere rejsetid, mindre spildtid på kø og forbedret trafiksikkerhed for alle trafikanter.
Vejdirektoratet har udskiftet eksisterende variable tavler og sat nye op på motorvejsstrækningen ved Limfjordstunnelen. Tavlerne skal hjælpe trafikanterne til at komme nemmere og mere sikkert frem.

Konkrete tiltag

Hastighedstilpasning og køvarsling, nordgående retning
Der er etableret hastighedsharmonisering og udvidet køvarsling på strækningen fra før Th. Sauers Vej til nord for tunnelen samt på Kridtsvinget.
 
Hastighedstilpasning og køvarsling, sydgående retning
Der er etableret hastighedsharmonisering og udvidet køvarsling på strækningen fra nord for sammenløbet ved Bouet til syd for tunnelen samt på Nørresundbygrenen.
 
Vognbanevejledning
Der er etableret vognbanevejledning i Kridtsvinget for nordgående trafik.
 
Trafikregulering i tunnelen
Den eksisterende styring af hastigheder, vognbanebrug og spærringer i og omkring tunnelen er ikke blevet ændret, men suppleret med variable vejvisningstavler i sydgående retning, så vejledning om kørselsmål på vejvisningstavler kan ændres dynamisk i afhængighed af eventuelle vognbanerestriktioner i tunnelen.
 
Indsamling af data
Dataindsamlingen på strækningerne omkring tunnelen er intensiveret, og suppleret med indsamling af trafikdata fra tunnelens kamerasystem, således at der tilvejebringes de nødvendige styredata for de nævnte funktioner. Data anvendes foruden til styringerne også til trafikantinformation, både lokalt på vejen og -lige som tidligere- via andre elektroniske trafikantservices, samt til hændelsesregistrering
 

 Se fotos fra projektet

 
Limfjordstunnelen
 

 Læs mere

 
Oprettet
12-07-2012.
Senest opdateret
13-07-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index