Søg

ITS

I forbindelse med udbygningen af Østjyske motorvej E45 fra fire til seks spor mellem motorvejskryds Skærup og frakørsel 60 Vejle N har Vejdirektoratet etableret et ITS-system til at regulere, advare og informere trafikanterne i udbygningsperioden.
 
ITS står for intelligente transport systemer, og systemet skal sikre den bedst mulige fremkommelighed og trafiksikkerhed under anlægsarbejdet.

ITS-systemet skal på den måde hjælpe med til at imødegå de gener og risici, der kan opstå som følge af, at der i udbygningsperioden dels vil ske en kapacitetsreduktion og dels vil mangle gennemgående nødspor over længere strækninger.
 
Samtidig med udbygningen af denne strækning vil der blive foretaget tilslutningsarbejder for Midtjyske motorvej (Vejle - Herning), hvilket vil berøre E45 på strækningen mellem frakørsel 60 Vejle N og frakørsel 59 Hornstrup i umiddelbar fortsættelse af strækningen Skærup - Vejle N.

 

ITS- systemet dækker hele strækningen fra Skærup til Hornstrup.
 

ITS-systemet fungerer som udgangspunkt fuldautomatisk, men med mulighed for manuel betjening fra Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter. 

Systemet har følgende funktioner:
  • Hændelsesinformation, styret fra Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter
  • Hastighedsharmonisering
  • Manuel vognbaneregulering syd for Vejlefjordbroen, styret fra Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter
  • Manuel hastighedsstyring, styret fra Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter
  • Køvarsling
  • Rejsetidsinformation
  • Visuel overvågning fra Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter

Tidsplan
Systemet er sat i drift i februar 2012 og forventes nedtaget i slutningen af 2013.
 
Tekniske spørgsmål om systemet kan rettes til:
Thomas Roslyng, thwr@vd.dk, 7244 3049 eller
Anders Bak Sørensen, ands@vd.dk, 7244 3047
Oprettet
19-04-2012.
Senest opdateret
12-02-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index