Søg

Om projektet

Projektet er en del af Trafikaftalen fra 2014 og udføres af Vejdirektoratet. 
 
Projektets formål er at skabe forbedret adgang fra Bjæverskov, Vemmedrup og Ejby til E20 Vestmotorvejen mod København og reducere den uønskede trafik gennem bysamfundene i Lellinge, Lille Skensved og Ejby. 
 
Samtidig tilgodeser projektet de store virksomheder i Bjæverskovs østlige ende, der har efterspurgt en mere direkte adgang til motorvejsnettet i retning mod København. 
 
Trafikanterne får således en kortere rejsetid, når de østvendte ramper åbner. 
 
Desuden vil der blive etableret et signalanlæg i det nordlige rampekryds.​ 
De to ekstra ramper kommer til at koste 36 mio. kr., som deles ligeligt mellem Staten og Køge Kommune. 
 
To nye kryds
Tilkørselsrampen tilsluttes Ejbyvej i et nyt T-kryds med vigepligt. På Ejbyvej etableres en venstresvingsbane til den sydgående trafik, der skal ned på motorvejen.
 
Frakørselsrampen tilsluttes Ejbyvej i et nyt signalreguleret kryds af hensyn til lastbiltrafikken fra motorvejen til Ejbyvej.
 
Der vil blive etableret ny vejbelysning på ramperne og på Ejbyvej.
 
Miljøet beskyttes
De kommende ramper vil ligge, hvor Vestmotorvejen krydser Køge Å, som er Natura 2000-område og derfor kræver særlig beskyttelse. Samtidig har området særlige drikkevandsinteresser. 
 
Vejdirektoratet vil udføre projektet, så miljøet så vidt muligt ikke belastes af det kommende anlæg. Blandt andet udføres frakørselsrampen, så Køge Å kan forløbe uændret.
 
Rampernes påvirkning af natur og dyreliv vil blive undersøgt under detailprojekteringen, hvor også behovet for eventuelle miljøtiltag vil blive planlagt.

Klik på foto for visning i stor version. Den røde signatur viser placeringen af de kommende ramper. Den sorte signatur viser København-Ringsted Banen.
 
Oprettet
06-04-2016.
Senest opdateret
26-09-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index